Wetenschappelijk onderzoek

 

In België worden jaarlijks ongeveer 10.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld. Onder andere door onze levenswijze heeft 15% van de mannelijke bevolking in de westerse wereld kans om met deze ziekte geconfronteerd te worden.

 

Indien de tumor tijdig ontdekt wordt, zijn de overlevingskansen hoog. Indien de woekering te ver gevorderd is, zal een actieve ingreep nodig zijn: chirurgie, bestraling, hormonale therapie of een combinatie van behandelingen.

 

In het departement Urologie van het UZ Gasthuisberg wordt reeds vele jaren fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. De voornaamste doelstelling is preventie bij gezonde mannen en verbeterde vooruitzichten bij prostaatkankerpatiënten.

 

Er werd onderzoek verricht naar preventieve maatregelen (omgevings- en voedingsfactoren) en naar de impact van vroegtijdig opsporen. Tegelijk werden verschillende behandelingsmethoden bestudeerd: heelkunde, inwendige of uitwendige bestralingsmethodes, minimaal invasieve technieken (HIFU)…

 

Deze onderzoeken zijn niet afgerond. Momenteel betreft de meest urgente uitdaging de patiënten met lokaal gevorderde tumoren die een gecombineerde behandeling nodig hebben. Het klinische onderzoek werd aangevat maar diepgaande analyse is noodzakelijk omdat net deze patiënten een verhoogd risico hebben op vroegtijdig overlijden.

 


Recent onderzoek

In de voorbije jaren werden een deel van de door het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie ingezamelde middelen ingezet voor de financiële ondersteuning van een viertal jonge dokters die na hun studies het wetenschappelijk onderzoek rond prostaatkanker verderzetten.

 

Hun onderzoeksdoelen richtten zich op agressieve vormen van prostaatkanker, uitzaaiingen, het opsporen, behandelen én de nazorg van deze afwijkingen. Hun bevindingen werden ondertussen gepubliceerd in gespecialiseerde wetenschappelijke publicaties en voorgesteld op internationale wetenschappelijke congressen.

 

In maart 2018 verdedigde doctorandus Thomas Van den Broeck – assistent op de dienst Urologie van Gasthuisberg Leuven – na 4 jaar intensief wetenschappelijk onderzoek, zijn doctoraat voor het behalen van zijn PhD. doc. med.

 

Zijn innoverend onderzoek was toegespitst op het gedrag van uitzaaiende agressieve prostaatkankercellen. Tijdens dit project ontdekte Thomas Van den Broeck twee genen die in dit proces een cruciale rol spelen. Deze vaststelling opent perspectieven op verder onderzoek naar gepaste medicatie en behandeling.

 

Het fonds – samen met een externe partner – sponsorde gedurende twee jaar de werkingskosten van dit onderzoek.

 Lopende onderzoeken

Momenteel lopen een tiental onderzoeksprojecten die de steun genieten van het J. De Wever fonds voor Prostaatkankeronderzoek.  

 • Research naar nieuwe tumormerkers (DNA-methylatie, TRP-kanalen, mi RNA, lipidomics…)
 • Opstellen van een beslissingsbegeleiding voor vroege detectie door PSA-bepaling
 • Actieve opvolging van vroege prostaatkankers
 • Implementatie van een beslissingsbegeleiding bij behandelingskeuze
 • Opzetten van een prostaatkanker-biobank (weefsel, urine en bloed)
 • Nieuwe beeldvormingstechnieken (D-W MRI, choline PET-CT)
 • Verbeteren van chirurgische behandelingen: robotchirurgie, sentinelklier…
 • Onderzoek naar focale therapie
 • Verminderen van de nevenwerkingen van bestralingstechnieken
 • Beperken van de bijwerkingen van hormonale behandelingen
 • Combinatie van chirurgie, radio- en hormonentherapie voor patiënten met hoger risico
 • Nieuwe medicale behandelingswijzen (Abiraterone, Medivation, Alpharadin, Cabazitaxel…)
   


Afgelopen projecten

Hier krijgt u een bekopt overzicht van de gefinaliseerde onderzoeksprojecten die door het fonds ondersteund werden.

 • High-risk localised prostate cancer: the role of surgery and the development of clinical outcome prediction models. Een PhD-studie van Prof. S. Joniau. (Het nut van chirurgie bij hoog-risico prostaatkanker en de ontwikkeling van voorspellende modellen).
 • Localized Prostate Cancer with Metastic Potential. Biomarkers and drivers mechanisms. Een PhD-studie van Thomas Van Den Broeck. (Biomerkers voor uitgezaaide prostaatkankers).
 • Oligometastatic Prostate Cancer: Gaining Inside by the Development of Clinican and Molecular risk Stratification Models. Een studie door Antonio  Battaglia (Behandeling van beperkt uitgezaaide prostaatkankers).