logo

Wat

Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst. Het opzet werd met de medewerking van het Leuvens Universiteitsfonds verankerd in een fonds zodat de diverse acties een wettelijk kader krijgen dat schenkers en legatarissen toelaat op fiscaal vriendelijke manier gelden ter beschikking te stellen van professor  Emeritus H. Van Poppel en zijn opvolgers ,de Professoren Dirk De Ridder en Steven Joniau  en hun onderzoeksteam van de dienst Urologie van het UZ Gasthuisberg Leuven.

Wie


kul_logo


Leuvens Universiteitsfonds, centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven

Waarom

Het Fonds heeft een dubbel doel :

 • Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde preventie- , opsporings- en behandelingsmethoden van prostaatkanker.
 • Het aanmaken en verspreiden van wetenschappelijk verantwoorde informatie over prostaatkanker via alle mogelijke media, organisaties, evenementen, etc ….

Het wetenschappelijk onderzoek.

In België worden jaarlijks +- 10.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker opgetekend. 15 % van de bevolking van de westerse wereld heeft, oa door zijn leefwijze, kans om in zijn leven met deze ziekte geconfronteerd te worden. Indien de tumor tijdig ontdekt wordt zijn de overlevingskansen zeer goed. Indien de woekering echter al te ver gevorderd is zal een actieve behandeling nodig zijn; dit kan chirurgie zijn, bestraling, hormonale therapie of een combinatie van allen. In het departement Urologie van het UZ Gasthuisberg Leuven wordt sinds vele jaren fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd teneinde de vooruitzichten van de gezonde man en de prostaatkankerpatiënt te verbeteren. Zo werden de waarden van preventieve maatregelen (omgevings- en voedingsfactoren ) nauwkeurig onderzocht alsook de impact van vroegtijdig opsporen.

Eenmaal de ziekte ontdekt werden de verschillende behandelingsmethoden bestudeeerd. Heelkunde, inwendige of uitwendige bestralingsmethoden, minimaal invasieve technieken (Hifu) zijn onderwerpen geweest van studie. Maar de onderzoeken zijn niet afgerond. Inderdaad, daar waar een deel van de vroeg opgespoorde tumoren (vooral bij oudere mannen) helemaal geen behandeling vergen en de rest genezen kan worden, ligt het grote probleem bij patiënten met lokaal gevorderde tumoren die gecombineerde behandelingen nodig hebben. Het klinisch onderzoek werd aangevat maar verdere diepgaande enquête blijft noodzakelijk omdat precies deze patiënten een hoog risico hebben op vroegtijdig overlijden.

De lopende onderzoeken slaan op een tiental projecten:

 • Onderzoek naar nieuwe tumormerkers (DNA-methylatie, TRP-kanalen, mi RNA, lipidomics, …)
 • Opstellen van een beslissingshulp voor vroege detectie door PSA bepaling.
 • Actieve opvolging van vroege prostaatkankers
 • Implementatie van een beslissingshulp bij behandelingskeuzelogoUZ
 • Prostaatkanker biobank ( weefsel, urine en bloed)
 • Nieuwe beeldvormingstechnieken (D-W MRI, choline PET-CT)
 • Verbeteren van de chirurgische behandeling: robotchirurgie, sentinelklier, …
 • Onderzoek naar focale therapie
 • Verminderen van de nevenwerkingen van bestralingstechnieken
 • Beperken van de bijwerkingen van hormonale behandelingen
 • Combinatie van chirurgie, radiotherapie en hormonen voor hoog risicopatiënten
 • Nieuwe medicale behandelingen(Abiraterone, Medivation, Alpharadin, Cabazitaxel, …)

Hieronder geven wij u een kort overzicht  van het door het  Fonds ondersteunde projecten die hierdoor gefinaliseerd  werden .

* High-Risk localised prostate cancer : the role of  surgery and the development of  clinical outcome prediction models .  Een PhD studie van Prof  S  Joniau . (  Het  nut van chirurgie bij Hoog-Risico prostaatkanker ; ontwikkeling van voorspellende modellen  )

*Localized Prostate Cancer with metastic potential . Biomarkers and drivers mechanisms . Een PhD studie van Thomas Van Den Broeck .  (   Biomerkers  voor uitgezaaide prostaatkankers )

* Oligometastatic prostate cancer : gaining inside by the development of  clinican and molecular risk stratification models  ;  study by Antonio  Battaglia (  Behandeling van beperkt uitgezaaide prostaatkankers )

*In 2009 aanmaak en gratis verspreiding van 3000 DVD’s over prostaatkanker ;  twee tekst en uitleg in 7 hoofdstukken over de diverse aspecten van prostaatkanker gaande van de opsporing alover de behandeling , de methoden ende nazorg .

*In 2011  aanmaak en gratis verspreiding van 4000  DVD’s met dezelfde inhoud  maar met update van alle gegevens .

*In  2013 opnieuw  aanmaak en verspreiding van 4000 DVD’s

* In 2015  zelfde onderwerp maar nu op 600  USB  sticks .

*In 2017  in PLANNING : –  een update van de USB stick

– de USB stick integraal beschikbaar maken op de website van ALFAGEN  ( website van de Faculteit Geneeskunde )

ONMIDDELLIJK EN CONCREET  :  ZOUDEN WIJ OP KORTE TERMIJN GRAAG EEN BEDRAG VAN 40.000 €  WILLEN VERZAMELEN  (  WAAROM NIET  1000 x  40  € P/P )  OM DE STUDIE ROND  OLIGO METASTATIC PROSTATE CANCER  VERDER UIT TE DIEPEN (  IN BEGRIJPBARE TAAL  :   UITGEZAAIDE PROSTAATKANKER CELLEN ) MET  VNL ASPECTEN ZOALS  OPSPORING , BEHANDELING  EN LEVENSKWALITEIT VAN DE PATIENT TIJDENS DE NAZORG .

VAN ONZE ZIJDE BEZORGEN WIJ OP HET EINDE VAN HET  JAAR AAN IEDERE SCHENKER VIA HET  LUF ( LEUVENS UNIVERSITEITSFONDS )  EEN FISCAAL ATTEST

Info aanmaak en verspreiding:

Een klein gedeelte van de ingezamelde fondsen wordt voorbehouden aan informatie aanmaak en verspreiding. Voorbeelden van concrete acties zijn: aanmaak op enkele duizenden ex van een gratis verspreide dvd en  of  USB sticks  (vraag hier uw gratis dvd of stick  aan!). rond het onderwerp prostaatkanker en al zijn aspecten hieraan verbonden; interview’s van prof. Van Poppel op Radio 2, weekblad Humo, kranten, wetenschappelijke publicaties, voordrachten…

HOE STEUNEN?

Via een gift

Wil u het Fonds steunen met een gift, dan kan u deze overmaken op de giftenrekening van de KU Leuven met IBAN BE45 7340 1941 7789 BIC code: KREDBEBB met gestructureerde mededeling: +++400/0005/97395+++
Vanaf een bedrag van minimum 40 euro per jaar, ontvangt u een fiscaal attest van de KU Leuven.

Via een sponsoring

Het Fonds organiseert ook regelmatig activiteiten die u als bedrijf kan sponsoren. U ontvangt dan een factuur met btw en ontvangt verschillende returns aangeboden. Interesse? Neem hiervoor contact op met Jef De Wever op jozefdw@anyvision.be.

Via een legaat

Wenst u een deel van uw nalatenschap aan de KU Leuven bij testament over te maken, dan doet u dat onder de vorm van een legaat.

 • Een legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw.
 • Bij een legaat aan de universiteit blijven de successierechten beperkt tot 8,8 %, op voorwaarde dat de erflater op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft.
 • U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat. Dan schenkt u een deel van uw nalatenschap met een legaat aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten, niet enkel op haar deel maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Het duo-legaat laat u niet alleen toe onze universiteit te steunen. U kan er uw erfgenamen tevens meer mee geven.


Gedetailleerde info kan u daarover krijgen bij uw vertrouwde notaris of bij het Leuvens Universiteitsfonds

Agenda

Op zaterdag 16  en zondag 17  sept  hielden we onze traditionele tweejaarlijkse benefiet weekend .Het  weekend bracht in totaal ongeveer 44.000 €  in het  laatje . Tel daarbij een actie die in april door de Leuvense  Faculty Club  werd opgezet en 8200 € opbracht .  Maw  einde van dit  werkjaar zal het  Jef De Wever Prostaatkankerfonds  een bedrag van ongeveer  52.000 €  kunnen afdragen naar de KULeuven , meer bepaald naar de dienst Urologie / Oncologie van het  UZ Gasthuisberg waar de fondsen gebruikt zullen  worden voor ondersteuning  van het  wetenschappelijk onderzoek en  voor de aanmaak  van 1000  geupdate USB  sticks die gratis ter beschikking zullen gesteld  worden van belangstellenden .  Aanvragen via het secretariaat van Urologie  ( tel 016  34 69 30 ) of  via  jozefdw@anyvision.be .

 

NIEUWE ACTIE  ;    op dinsdag  6 maart  as , om 19 u ,   richt  de Leuvense FACULTY CLUB  een nieuwe  benefiet in ovv   een concert in de Begijnhofkerk van het Leuvense  Begijnhof  .  Thema  :   Louis Neefs , wat een leven .  Deze vlaams-kempense zanger zou dit jaar  80  geworden zijn .  Dit concert is een hommage die wordt gebracht door  zijn dochter  Conny Neefs en zijn  kleindochter Hannelore tesamen met de musicall ster Hannes Peter Janssens  en muzikanten . De zangstukjes  worden afgewisseld met  beelden , filmpjes , vertellingen , anekdotes . Nadien is er mogelijkheid tot deelname aan een gastronomisch  diner in de grote Infirmeriezaal van het  Begijnhof en dat verzorgd wordt door het Restaurant Arenberg ( * )  in samenwerking met de koksbrigade van de Faculty Club . U kan ook kiezen  voor deelname aan de receptie .   De opbrengst van deze avond   wordt  , zoals steeds  , afgedragen aan de Dienst Urologie van het  UZ Gasthuisberg Leuven ter ondersteuning  van het  wetenschappelijk onderzoek rond  prostaatkanker .

Prijzen en Inschrijvingsmogelijkheden kan u  vinden op de  website  van  de Faculty Club (  www.facultyclub.be )  . Wij hopen u  in grote getale te  kunnen begroeten .

 

 

 

Contact

 • Voor alle algemene informatie betreffende de werking van het Fonds, activiteiten, fundraisings, schenkingen, perspublicaties, media… kan u contact nemen via e-mail met Jef De Wever  ;  jozefdw@anyvision.be
 • Voor alle contacten, vragen, suggesties… met een medische inhoud kan u zich wenden tot de UZ Leuven, Dienst Urologie via mevr. Linsey Ronge   linsey.ronge@uzleuven.be


Of via het contactformulier:

 

Links

 • Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het begeleidt professoren en medewerkers van de KU Leuven die een project voor het verwerven van externe financiering wensen op te zetten. Anderzijds adviseert het externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, e.a. die een gift aan de KU Leuven wensen te doen – www.kuleuven.be/mecenaat
 • Zelfhulpgroep WIJ OOK Belgium vzw – www.wijook.be


Sponsors

Hoofdsponsors 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympathisanten