logo

Wat

Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst. Het opzet werd met de medewerking van het Leuvens Universiteitsfonds verankerd in een fonds zodat de diverse acties een wettelijk kader krijgen dat schenkers en legatarissen toelaat op fiscaal vriendelijke manier gelden ter beschikking te stellen van professor  Emeritus H. Van Poppel en zijn opvolgers ,de Professoren Dirk De Ridder en Steven Joniau  en hun onderzoeksteam van de dienst Urologie van het UZ Gasthuisberg Leuven.

Wie


kuleuven-universiteitsfonds


Leuvens Universiteitsfonds, centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven

Waarom

Het Fonds heeft een dubbel doel :

 • Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde preventie- , opsporings- en behandelingsmethoden van prostaatkanker.
 • Het aanmaken en verspreiden van wetenschappelijk verantwoorde informatie over prostaatkanker via alle mogelijke media, organisaties, evenementen, etc ….

Het wetenschappelijk onderzoek.

In België worden jaarlijks +- 10.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker opgetekend. 15 % van de bevolking van de westerse wereld heeft, oa door zijn leefwijze, kans om in zijn leven met deze ziekte geconfronteerd te worden. Indien de tumor tijdig ontdekt wordt zijn de overlevingskansen zeer goed. Indien de woekering echter al te ver gevorderd is zal een actieve behandeling nodig zijn; dit kan chirurgie zijn, bestraling, hormonale therapie of een combinatie van allen. In het departement Urologie van het UZ Gasthuisberg Leuven wordt sinds vele jaren fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd teneinde de vooruitzichten van de gezonde man en de prostaatkankerpatiënt te verbeteren. Zo werden de waarden van preventieve maatregelen (omgevings- en voedingsfactoren ) nauwkeurig onderzocht alsook de impact van vroegtijdig opsporen.

Eenmaal de ziekte ontdekt werden de verschillende behandelingsmethoden bestudeeerd. Heelkunde, inwendige of uitwendige bestralingsmethoden, minimaal invasieve technieken (Hifu) zijn onderwerpen geweest van studie. Maar de onderzoeken zijn niet afgerond. Inderdaad, daar waar een deel van de vroeg opgespoorde tumoren (vooral bij oudere mannen) helemaal geen behandeling vergen en de rest genezen kan worden, ligt het grote probleem bij patiënten met lokaal gevorderde tumoren die gecombineerde behandelingen nodig hebben. Het klinisch onderzoek werd aangevat maar verdere diepgaande enquête blijft noodzakelijk omdat precies deze patiënten een hoog risico hebben op vroegtijdig overlijden.

De lopende onderzoeken slaan op een tiental projecten:

 • Onderzoek naar nieuwe tumormerkers (DNA-methylatie, TRP-kanalen, mi RNA, lipidomics, …)
 • Opstellen van een beslissingshulp voor vroege detectie door PSA bepaling.
 • Actieve opvolging van vroege prostaatkankers
 • Implementatie van een beslissingshulp bij behandelingskeuzelogoUZ
 • Prostaatkanker biobank ( weefsel, urine en bloed)
 • Nieuwe beeldvormingstechnieken (D-W MRI, choline PET-CT)
 • Verbeteren van de chirurgische behandeling: robotchirurgie, sentinelklier, …
 • Onderzoek naar focale therapie
 • Verminderen van de nevenwerkingen van bestralingstechnieken
 • Beperken van de bijwerkingen van hormonale behandelingen
 • Combinatie van chirurgie, radiotherapie en hormonen voor hoog risicopatiënten
 • Nieuwe medicale behandelingen(Abiraterone, Medivation, Alpharadin, Cabazitaxel, …)

Hieronder geven wij u een kort overzicht  van het door het  Fonds ondersteunde projecten die hierdoor gefinaliseerd  werden .

* High-Risk localised prostate cancer : the role of  surgery and the development of  clinical outcome prediction models .  Een PhD studie van Prof  S  Joniau . (  Het  nut van chirurgie bij Hoog-Risico prostaatkanker ; ontwikkeling van voorspellende modellen  )

*Localized Prostate Cancer with metastic potential . Biomarkers and drivers mechanisms . Een PhD studie van Thomas Van Den Broeck .  (   Biomerkers  voor uitgezaaide prostaatkankers )

* Oligometastatic prostate cancer : gaining inside by the development of  clinican and molecular risk stratification models  ;  study by Antonio  Battaglia (  Behandeling van beperkt uitgezaaide prostaatkankers )

*In 2009 aanmaak en gratis verspreiding van 3000 DVD’s over prostaatkanker ;  twee tekst en uitleg in 7 hoofdstukken over de diverse aspecten van prostaatkanker gaande van de opsporing alover de behandeling , de methoden ende nazorg .

*In 2011  aanmaak en gratis verspreiding van 4000  DVD’s met dezelfde inhoud  maar met update van alle gegevens .

*In  2013 opnieuw  aanmaak en verspreiding van 4000 DVD’s

* In 2015  zelfde onderwerp maar nu op 600  USB  sticks .

*In 2017  in PLANNING : –  een update van de USB stick

– de USB stick integraal beschikbaar maken op de website van ALFAGEN  ( website van de Faculteit Geneeskunde )

RECENT

IN MAART 2018 verdedigde Doctorandus  Thomas  Van den Broeck; assistent op de dienst URO van Gasthuisberg Leuven ;  na 4 j intensief wetenschappelijk onderzoek zijn doctoraat  voor het behalen van zijn PHD Doc  Med  titel .  Zijn innoverend onderzoek was toegespitst op  kennis over het gedrag van UITZAAIENDE AGRESSIEVE PROSTAATKANKERCELLEN . Tijdens dit onderzoek ontdekte Thomas Van den Broeck twee genen die in dit proces een cruciale rol spelen . Deze vaststelling opent perspectieven op verder onderzoek naar gepaste medicatie / behandeling .     Het fonds , tesamen met een andere partner , sponsorde gedurende twee jaar de werkingskosten  van dit onderzoek .

 

Info aanmaak en verspreiding:

Een klein gedeelte van de ingezamelde fondsen wordt voorbehouden aan informatie aanmaak en verspreiding. Voorbeelden van concrete acties zijn: aanmaak op enkele duizenden ex van een gratis verspreide dvd en  of  USB sticks  (vraag hier uw gratis dvd of stick  aan!). rond het onderwerp prostaatkanker en al zijn aspecten hieraan verbonden; interview’s van prof. Van Poppel op Radio 2, weekblad Humo, kranten, wetenschappelijke publicaties, voordrachten…

HOE STEUNEN?

Via een gift

Wil u het Fonds steunen met een gift, dan kan u deze overmaken op de giftenrekening van de KU Leuven met IBAN BE45 7340 1941 7789 BIC code: KREDBEBB met gestructureerde mededeling: +++400/0005/97395+++
Vanaf een bedrag van minimum 40 euro per jaar, ontvangt u een fiscaal attest van de KU Leuven.

Via een sponsoring

Het Fonds organiseert ook regelmatig activiteiten die u als bedrijf kan sponsoren. U ontvangt dan een factuur met btw en ontvangt verschillende returns aangeboden. Interesse? Neem hiervoor contact op met Jef De Wever op jozefdw@anyvision.be.

Via een legaat

Wenst u een deel van uw nalatenschap aan de KU Leuven bij testament over te maken, dan doet u dat onder de vorm van een legaat.

 • Een legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw.
 • Bij een legaat aan de universiteit blijven de successierechten beperkt tot 8,8 %, op voorwaarde dat de erflater op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft.
 • U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat. Dan schenkt u een deel van uw nalatenschap met een legaat aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten, niet enkel op haar deel maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Het duo-legaat laat u niet alleen toe onze universiteit te steunen. U kan er uw erfgenamen tevens meer mee geven.


Gedetailleerde info kan u daarover krijgen bij uw vertrouwde notaris of bij het Leuvens Universiteitsfonds

Agenda

Het tweejaarlijkse groot golfevent komt  er aan  . We organiseren de zesde editie  op Zondag 1  september  2019 op de Winge Golf & Country Club . Ook hierover later meer gedetailleerde mededelingen . We zoeken voor dit zeer  belangrijk toernooi bedrijfssponsors .  Tegenover een financiele bijdrage zetten wij verhoudingsgewijze returns onder vorm van publicitaire en / of participatieve mogelijkheden . Indien u hiervoor belangstelling zou hebben kan u contact nemen via de hieronder aangeduide kanalen .

 

Naast het  sportieve luik komt er in de maand  september eveneens een update  van de wetenschap onder vorm  van een  Wetenschappelijk  Symposium  ; meer bepaald  op  zaterdag  21  september .  Titel  :  Up to date  aanpak van het gevorderde prostaatcarcinoom  .   Plaats van het gebeuren  :   UZ Leuven , Onderwijs en Navorsing 1  .  Deelname  zal  gratis  zijn .  Medici , verpleegkundigen , kinesisten ,  patienten  en belangstellenden zijn welkom .  Registratie kan via  :  prostaatcongres2019@gmail.com

Meer details  volgen later . Bij niet aanwezigheid kan u ook steun  verlenen via een gift op rekening nummer BE45 7340 1941 7789 waarvoor u bij storting van min 40 €  een fiscaal attest ontvangt . Waarvoor dank !

 

Contact