logo

Wat

Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst. Het opzet werd met de medewerking van het Leuvens Universiteitsfonds verankerd in een fonds zodat de diverse acties een wettelijk kader krijgen dat schenkers en legatarissen toelaat op fiscaal vriendelijke manier gelden ter beschikking te stellen van professor  Emeritus H. Van Poppel en zijn opvolgers ,de Professoren Dirk De Ridder en Steven Joniau  en hun onderzoeksteam van de dienst Urologie van het UZ Gasthuisberg Leuven.

Wie


kul_logo


Leuvens Universiteitsfonds, centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven

Waarom

Het Fonds heeft een dubbel doel :

 • Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde preventie- , opsporings- en behandelingsmethoden van prostaatkanker.
 • Het aanmaken en verspreiden van wetenschappelijk verantwoorde informatie over prostaatkanker via alle mogelijke media, organisaties, evenementen, etc ….

Het wetenschappelijk onderzoek.

In België worden jaarlijks +- 10.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker opgetekend. 15 % van de bevolking van de westerse wereld heeft, oa door zijn leefwijze, kans om in zijn leven met deze ziekte geconfronteerd te worden. Indien de tumor tijdig ontdekt wordt zijn de overlevingskansen zeer goed. Indien de woekering echter al te ver gevorderd is zal een actieve behandeling nodig zijn; dit kan chirurgie zijn, bestraling, hormonale therapie of een combinatie van allen. In het departement Urologie van het UZ Gasthuisberg Leuven wordt sinds vele jaren fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd teneinde de vooruitzichten van de gezonde man en de prostaatkankerpatiënt te verbeteren. Zo werden de waarden van preventieve maatregelen (omgevings- en voedingsfactoren ) nauwkeurig onderzocht alsook de impact van vroegtijdig opsporen.

Eenmaal de ziekte ontdekt werden de verschillende behandelingsmethoden bestudeeerd. Heelkunde, inwendige of uitwendige bestralingsmethoden, minimaal invasieve technieken (Hifu) zijn onderwerpen geweest van studie. Maar de onderzoeken zijn niet afgerond. Inderdaad, daar waar een deel van de vroeg opgespoorde tumoren (vooral bij oudere mannen) helemaal geen behandeling vergen en de rest genezen kan worden, ligt het grote probleem bij patiënten met lokaal gevorderde tumoren die gecombineerde behandelingen nodig hebben. Het klinisch onderzoek werd aangevat maar verdere diepgaande enquête blijft noodzakelijk omdat precies deze patiënten een hoog risico hebben op vroegtijdig overlijden.

De lopende onderzoeken slaan op een tiental projecten:

 • Onderzoek naar nieuwe tumormerkers (DNA-methylatie, TRP-kanalen, mi RNA, lipidomics, …)
 • Opstellen van een beslissingshulp voor vroege detectie door PSA bepaling.
 • Actieve opvolging van vroege prostaatkankers
 • Implementatie van een beslissingshulp bij behandelingskeuzelogoUZ
 • Prostaatkanker biobank ( weefsel, urine en bloed)
 • Nieuwe beeldvormingstechnieken (D-W MRI, choline PET-CT)
 • Verbeteren van de chirurgische behandeling: robotchirurgie, sentinelklier, …
 • Onderzoek naar focale therapie
 • Verminderen van de nevenwerkingen van bestralingstechnieken
 • Beperken van de bijwerkingen van hormonale behandelingen
 • Combinatie van chirurgie, radiotherapie en hormonen voor hoog risicopatiënten
 • Nieuwe medicale behandelingen(Abiraterone, Medivation, Alpharadin, Cabazitaxel, …)

Info aanmaak en verspreiding:

Een klein gedeelte van de ingezamelde fondsen wordt voorbehouden aan informatie aanmaak en verspreiding. Voorbeelden van concrete acties zijn: aanmaak op 5000 ex van een gratis verspreide dvd (vraag hier uw gratis dvd aan!). rond het onderwerp prostaatkanker en al zijn aspecten hieraan verbonden; interview’s van prof. Van Poppel op Radio 2, weekblad Humo, kranten, wetenschappelijke publicaties, voordrachten…

HOE STEUNEN?

Via een gift

Wil u het Fonds steunen met een gift, dan kan u deze overmaken op de giftenrekening van de KU Leuven met IBAN BE45 7340 1941 7789 BIC code: KREDBEBB met gestructureerde mededeling: +++400/0005/97395+++
Vanaf een bedrag van minimum 40 euro per jaar, ontvangt u een fiscaal attest van de KU Leuven.

Via een sponsoring

Het Fonds organiseert ook regelmatig activiteiten die u als bedrijf kan sponsoren. U ontvangt dan een factuur met btw en ontvangt verschillende returns aangeboden. Interesse? Neem hiervoor contact op met Jef De Wever op jozefdw@anyvision.be.

Via een legaat

Wenst u een deel van uw nalatenschap aan de KU Leuven bij testament over te maken, dan doet u dat onder de vorm van een legaat.

 • Een legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw.
 • Bij een legaat aan de universiteit blijven de successierechten beperkt tot 8,8 %, op voorwaarde dat de erflater op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft.
 • U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat. Dan schenkt u een deel van uw nalatenschap met een legaat aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten, niet enkel op haar deel maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Het duo-legaat laat u niet alleen toe onze universiteit te steunen. U kan er uw erfgenamen tevens meer mee geven.


Gedetailleerde info kan u daarover krijgen bij uw vertrouwde notaris of bij het Leuvens Universiteitsfonds

Agenda

FACULTY CLUB  in Leuven  is op 8 maart as de locatie voor een Benefietconcert van Noemie Schellens ten voordele van het Jef De Wever Prostaatkanker Preventiefonds .

Het concert omvat een gevarieerd en romantisch programma met opera-aria’s en duetten van oa ,Bellini , Verdi ,Mozart ,Puccini  ………..enz .

FUNDRAISING DINNER  .  Het concert  wordt gevolgd door een gastronomisch  diner in de prachtige innfirmerirzaal  van de Faculty Club . Chef Kok  , Lieven Demeestere  van Restaurant Arenberg ( * ) stelde speciaal een viergangen menu samen waarbij perfect passende Roussillon wijnen geserveerd  worden die de naam  dragen van  Noemie  Schellens .

HET PROGRAMMA :

* 18.30 onthaal in de Sint Jan -De-Doper  Kerk

* 19.00  concert

* 20.00   receptie  ( in Faculty Club )

*21.00  gastronomisch diner ( infirmeriezaal  van Faculty Club )

TARIEVEN

* Concert   30 € incl btw

* Concert + Receptie 65 €  incl btw

* Concert + Receptie + Diner  125 €  incl btw

INSCHRIJVING   :  kan u  best  doen door naar de website te gaan van de Faculty Club alwaar u een volledige info  alsook een inschrijfmodule aantreft onder de rubriek  Events  .  www.facultyclub.be   .

STEUN  : indien u  niet aanwezig kan zijn is er toch mogelijkheid het event en het  fonds te steunen  via  een gift .  Zie  hiervoor  hoger  onder  Hoe Steunen .

Wij danken u  voor de hulp .

Het organisatiecomite .

 

Contact

 • Voor alle algemene informatie betreffende de werking van het Fonds, activiteiten, fundraisings, schenkingen, perspublicaties, media… kan u contact nemen via e-mail met Jef De Wever
 • Voor alle contacten, vragen, suggesties… met een medische inhoud kan u zich wenden tot de UZ Leuven, Dienst Urologie via mevr. Cindy Casseau


Of via het contactformulier:

 

Links

 • Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het begeleidt professoren en medewerkers van de KU Leuven die een project voor het verwerven van externe financiering wensen op te zetten. Anderzijds adviseert het externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, e.a. die een gift aan de KU Leuven wensen te doen – www.kuleuven.be/mecenaat
 • Zelfhulpgroep WIJ OOK Belgium vzw – www.wijook.be